۸۸۷۸۴۶۳۰  |  ۸۸۷۸۴۶۳۱ تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

منابع اطلاعاتی مورد استفاده سبدگردان

منابع اطلاعاتی مورد استفاده سبدگردان

پایگاه داده های مورد استفاده در تحلیل های کارشناسان این شرکت، متشکل از سایت های اطلاعاتی مهم کشور نظیر سایت کدال، سایت اطلاع رسانی سازمان بورس (سنا)، بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران، بورس انرژی ایران، سایت وزارت صنعت،معدن و تجارت، سایت وزارت نفت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران ، انجمن صنفی صنایع مربوطه و  دیگر منابع اطلاعاتی می باشد. روندهای قیمتی دارایی های پایه در بورس کالاهای خارجی و بازارهای جهانی نیز در کلیه تحلیل ها ملاک بررسی قرار می گیرد.

×

کارشناسان پشتیبانی

×