۸۸۷۸۴۶۳۰  |  ۸۸۷۸۴۶۳۱ تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

روش های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل

روش های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل

سبدگردان باران  در سمت سبدگردانی از تخصص و تجربه تحلیلگران خود به صورت تکنیکال و بنیادین استفاده می کند و با توجه به پرسشنامه تحلیل ریسک هر سرمایه گذار، اوراق بهادار مناسبی برای هر یک پیشنهاد می کند.

×

کارشناسان پشتیبانی

×