۸۸۷۸۴۶۳۰  |  ۸۸۷۸۴۶۳۱ تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

دکتر محمد مسعود غلام پور فرد

دکتر محمد مسعود غلام پور فرد

نائب رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان باران

تحصیلات:

دکتری مدیریت مالی 

سوابق و تجربیات کاری:

مدیر تحقیق و توسعه تامین سرمایه نوین

مدارک حرفه ای:

اصول بازار سرمایه

سطح یک مدرک CFA

×

کارشناسان پشتیبانی

×