۸۸۷۸۴۶۳۰  |  ۸۸۷۸۴۶۳۱ تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

دکتر علی علی زاده

دکتر علی علی زاده

مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سبدگردان باران

تحصیلات:

دکتری مدیریت مالی 

سوابق و تجربیات کاری:

عضو موظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران(سهامی خاص)

هیات مدیره سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان(سهامی عام)

هیات مدیره کارگزاری نماد شاهدان(سهامی خاص)

معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری سامان مجد(سهامی خاص)

مدیر سرمایه گذاری شرکت بیمه “ما”(سهامی عام)

مدیر صندوقهای سرمایه گذاری تامین سرمایه لوتوس پارسیان(سهامی عام)

گواهی نامه های حرفه ای:

اصول بازار سرمایه

معامله گری اوراق تامین مالی

مشاور عرضه و پذیرش

×

کارشناسان پشتیبانی

×