۸۸۷۸۴۶۳۰  |  ۸۸۷۸۴۶۳۱ تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

خدمات قابل ارائه توسط سبدگردان

خدمات قابل ارایه توسط سبدگردان:

با توجه به اخذ مجوز سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار، سبدگردان باران خدمات مدیریت دارایی ها، شامل مدیریت صندوق های سرمایه‏گذاری دارای مجوز از سازمان و سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار را به سرمایه‌گذاران ارائه می دهد.

سبدگردانی اختصاصی:

سبدگردانی اختصاصی یکی از خدمات محوری شرکت سبدگردان باران است که طی آن استراتژی‌ سرمایه ‏گذاری بر اساس اهداف مالی و سطح تحمل ریسک و انتظارات از بازدهی مشتریان طراحی می‌شوند. این خدمت از طریق انعقاد قرارداد رسمی با مشتری صورت می پذیرد. حدود مسئولیت ها، اختیارات و نیز شرایط فعالیت سبدگردانی اختصاصی بر مبنای دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و این شرکت بنای خود را بر رعایت جامع و کامل دستورالعمل مذکور قرار داده است.

×

کارشناسان پشتیبانی

×