۸۸۷۸۴۶۳۰  |  ۸۸۷۸۴۶۳۱ تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

تیم سبدگردان

• الهام طاهری

مدیر سبد شرکت سبدگردان باران

• رامین قماش چی

تحلیل گر شرکت سبدگردان باران
×

کارشناسان پشتیبانی

×