۸۸۷۸۴۶۳۰  |  ۸۸۷۸۴۶۳۱ تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

اعضای هیات مدیره

دکتر مسعود غلام زاده

رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان باران

دکتر محمد مسعود غلام پور فرد

نائب رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان باران

دکتر علی علی زاده

مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سبدگردان باران
×

کارشناسان پشتیبانی

×